Schoolreglement

Schoolreglement 2021-2022 met aanpassingen, dat ter goedkeuring op de gemeenteraad van 23 september ligt.
 
Schoolreglement mét afsprakennota 2020-2021 , zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 10 september 2020
 
 

 

 

Engagementbrochure

 

Afsprakennota

 


Engagementsbrochure (FR)

 

Engagementsbrochure(ENG)

 
 Lees meer: https://www.gbsdenderleeuw-welle.be/documenten/schoolreglement/

Contact

Gemeentelijke basisschool Iddergem Leliestraat 1
9472 Iddergem
Tel : 053/667247
Fax : 053/681117 (Welle)
Mail directie : directie.gbsdenderleeuw@ gmail.com

Mail secretariaat :
gemeenteschooliddergem@telenet.be